Přeskočit na obsah Přeskočit na kategorie zboží Přeskočit na košík Přeskočit na navigaci

Reklamační řád

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a vztahuje se na zboží, jehož reklamace byla uplatněna v záruční době.

Záruční doba spotřebního zboží činí 24 měsíců ode dne převzetí zboží kupujícím a prodlužuje se o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě.

Kupující může uplatnit oprávněnou reklamaci jedním z uvedených způsobů:

 • poštou na adrese: Martin Kliment, Viléma Plocka 2225, 250 01 Brandýs nad Labem
 • emailem na adresu: info@klimsport.cz
 • osobně na adrese: Martin Kliment, Viléma Plocka 2225, 250 01 Brandýs nad Labem

Kupující je při podávání reklamace povinen doložit:

 • doklad o prodeji zboží (daňový doklad, faktura, záruční list),
 • reklamované zboží s veškerým příslušenstvím,
 • podrobný popis závady.

Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě:

 • opotřebení věci jejím obvyklým užíváním,
 • nevhodného  používání v rozporu s návodem či uživatelskou příručkou,
 • poškození živly (např. voda, oheň či blesk apod.),
 • poškození nadměrným zatěžováním,
 • poškození zboží při přepravě (tato reklamace se řeší přímo s dopravcem),
 • závad vzniklých po převzetí zásilky.

Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 3 pracovních dnů a vyrozumí o tom kupujícího elektronickou poštou, pokud se s kupujícím nedohodne jinak.

Oprávněná reklamace je obvykle vyřešena výměnou, opravou, vrácením peněz nebo slevou reklamovaného výrobku. V případě výměny zboží začíná běžet nová záruční lhůta.

Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. Jestliže nebude lhůta dodržena, má kupující právo na výměnu vadného zboží nebo na odstoupení od kupní smlouvy.

 

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dnem 1.1.2014.

Všechny články